Skip to main content

Facturatie

De betalingen gebeuren via overschrijving. Gelieve steeds de gestructureerde mededeling te vermelden, zodat we uw factuur gemakkelijk kunnen terugvinden.

Bij uitgebreide laboratoriumonderzoeken rekenen wij een administratief supplement aan om de kosten van het totaalproces te dekken (administratie, logistiek, kwaliteitseisen, informatica voor beveiligde gegevensuitwisseling) waaraan niet tegemoet gekomen wordt door de mutualiteiten (RIZIV). Hiertoe heeft Medisch Labo Bruyland  zich, net als de meeste privé-laboratoria, gedeconventioneerd.  Op deze manier kunnen wij kwaliteitsvolle en betrouwbare service blijven aanbieden aan de patiënt.

Heeft u nog vragen ivm uw factuur, gelieve contact op te nemen met de facturatiedienst op het nummer  056/22 68 82 van maandag tot donderdag tussen 9.00 en 16.00 u.

 

Factuur

1. uw factuurnummer
2. het bedrag door u te betalen
3. het bedrag dat uw mutualiteit betaalt (hiervoor hoeft u niets te ondernemen)
4. gestructureerde mededeling steeds te vermelden bij de betaling
5. nomenclatuurcodes van de uitgevoerde analysen

Meiweg 1A - 8500 Kortrijk - T +32 (0)56 22 68 82
Oude Veurnestraat 1C - 8900 Ieper - T +32 (0)57 20 52 30