e-LABruyland

Medisch Labo Bruyland wil via online dienstverlening volop inzetten op een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen u, als aanvrager en het laboratorium. Daartoe bieden we up-to-date oplossingen aan:

  • Elektronische aanvraagmodule geïntegreerd in uw medisch software pakket
  • Resultatenserver 24/24 met uitgebreide infotheek en andere toepassingen
  • Rapportering via het beveiligde e-Healthplatform.
  • Resultaten beschikbaar via CoZo netwerk

 

Elektronische aanvraag

Via uw EMD/medisch pakket is het mogelijk om elektronische labo-aanvragen aan te maken.
Om de pre-analytische fase verder te optimaliseren kan u vervolgens de tubes, die al voorzien zijn van een unieke barcode, inscannen en linken aan het aanvraagformulier.

 

Resultatenserver 24/24

Via onze beveiligde resultatenserver  https://elab.bruyland.be/login  kunt u 24 u op 24 u uw patiëntenresultaten consulteren. Bijkomende testen en afnamemateriaal kunnen elektronisch aangevraagd worden.
Ook is er een uitgebreide infotheek beschikbaar waar u onze nieuwsbrieven en informatie kan terugvinden over staalname, referentiewaarden, interpretatie van testen,…
Al uw resultaten kunnen ook via de smartphone geconsulteerd worden.

 

e-Healthplatform

Sinds mei 2013 worden alle resultaten doorgestuurd naar het beveiligde e-Healthplatform. Daarna kunnen de rapporten geïntegreerd worden in uw EMD.

 

CoZo Hub

Sinds februari 2016 zijn al onze laboresultaten beschikbaar via het CoZo platform. Dit leidt tot een meer efficiënte, kostenbesparende en milieuvriendelijke gegevensuitwisseling.
De laboresultaten van de patiënten zijn enkel beschikbaar voor artsen en specialisten met  een therapeutische relatie met de patiënt.
U beslist zelf als huisarts of  u de resultaten al dan niet vrijgeeft voor uw patiënten.

Covid-19 melding

De resultaten van Covid-19 testen zijn, van zodra gekend beschikbaar op www.cozo.be .

U kan inloggen via uw e-ID of Itsme, het resultaat raadplegen en afdrukken.