Facturatie

U ontvangt uw facturen via de post (bpost) of via het digitale betaalplatform Doccle*.

 

De betalingen gebeuren via overschrijving. Gelieve steeds de gestructureerde mededeling te vermelden, zodat we uw factuur gemakkelijk kunnen terugvinden.

 

Om optimale patiëntenzorg te blijven waarborgen, kan er bij uitgebreide laboratoriumonderzoeken een ereloonsupplement aangerekend worden om de kosten van het totaalproces te dekken (administratie, logistiek, kwaliteitseisen, informatica voor beveiligde gegevensuitwisseling).

 

De aanrekening gebeurt conform het KB van 24 oktober 2017 tot uitvoering van het artikel 73 §1/1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 voor de verstrekkingen klinisch biologie, pathologische anatomie en genetica. Met deze melding wordt voldaan aan art.3 van dit KB. Meer informatie vindt u op de website van onze beroepsvereniging http://www.fvkl.be

 

Heeft u nog vragen ivm uw factuur, gelieve contact op te nemen met de facturatiedienst op het nummer  056/22 68 82 van maandag tot donderdag tussen 9.00 en 16.00 u.

 

* Doccle (www.Doccle.be) is een  brievenbus, archiefkast en assistent in één, waar administratie eenvoudig en centraal beheerd en opgeslagen wordt op slechts één platform. Privacy, gegevensbeveiliging en wettelijke retentie perioden worden gegarandeerd.

 

Factuur

  1. uw factuurnummer
  2. het bedrag door u te betalen
  3. het bedrag dat uw mutualiteit betaalt (hiervoor hoeft u niets te ondernemen)
  4. gestructureerde mededeling steeds te vermelden bij de betaling
  5. nomenclatuurcodes van de uitgevoerde analysen
  6. mobiel betalen via de QR-code

Covid-19 melding

De resultaten van Covid-19 testen zijn, van zodra gekend beschikbaar op www.cozo.be .

U kan inloggen via uw e-ID of Itsme, het resultaat raadplegen en afdrukken.