Resultaten

De resultaten van het laboratoriumonderzoek worden niet aan de patiënt doorgegeven, maar aan de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Een juiste interpretatie van de uitslag is namelijk alleen mogelijk in combinatie met andere medische informatie waar alleen uw aanvragende arts over beschikt.


De resultaten van het laboratoriumonderzoek worden niet aan de patiënt doorgegeven, maar...

Covid-19 melding

De resultaten van Covid-19 testen zijn, van zodra gekend beschikbaar op www.cozo.be .

U kan inloggen via uw e-ID of Itsme, het resultaat raadplegen en afdrukken.